Ereleden

Op zaterdag 12-3 heeft Scouting Mierlo-Hout haar leiding bedankt voor hun inzet de afgelopen 2 jaar. Daarbij zijn de jubilarissen gehuldigd van leiding die 5,10,15,20,25 en zelfs 35 jaar aan Scouting Mierlo-Hout verbonden zijn. Ook is er afscheid genomen van 2 mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd en er is besloten hen toe te laten treden tot een nieuw initiatief, ereleden van Scouting Mierlo-Hout.

Wij willen in het bijzonder voor hun inzet bedanken, Frits Verlijsdonk, 23 jaar magazijn en gebouwbeheerder en Trees van de Westerlo decennia lang scouting vrijwilliger, lid, leidster, en bestuurslid. Zij zijn in het zonnetje gezet en gehuldigd met het Ereteken van Scouting Nederland.