Organisatie

Algemeen

Scouting Mierlo-Hout is een jeugdvereniging met circa. 125 jeugdleden, verdeeld over 7 groepen (speltakken) die begeleid worden door 50 kaderleden. Daarnaast heeft de vereniging een grote groep (ondersteunende) volwassen leden in de vorm van Pivo’s, Stam, Plusscouts, bestuursleden en materiaalbeheerders.

Bestuur

Het Groepsbestuur van Scouting Mierlo-Hout bestaat uit 8 leden: de voorzitter, penningmeester, secretaris, groepsbegeleider en 4 algemene bestuursleden.

Het Stichtingsbestuur van Scouting Mierlo-Hout bestaat uit 4 leden: de voorzitter, secretaris, penningmeester en gebouwbeheer.

Het Groepsbestuur behandelt de dagelijkse gang van zaken in de groep. Het bestuur maakt een werkplan, een algemeen beleid en een toekomstvisie. Daarnaast houdt het zich bezig met het financieel beleid ten behoeve van de groepen.

Het Stichtingsbestuur houdt zich bezig met het onderhoudsbeleid, het aanschaf-/  vervangingsbeleid en het huisvestingsbeleid. Zo bekijkt het bestuur of gevraagde investeringen verantwoord zijn, onderzoekt het de mogelijkheden voor verdere kwaliteitsverbeteringen van benodigde middelen en huisvesting.

Na de vaststelling van het beleidsplan door de groepsraad, coördineert het bestuur de uitvoering. Op reguliere basis komt het Groepsbestuur bij elkaar in een vergadering. Dit geldt ook voor het Stichtingsbestuur. Per kwartaal komen beide besturen ook bij elkaar in een vergadering. Zes maal per jaar wordt de groepsraad gehouden, hierbij is alle leiding en overige personen met een functie binnen de groep uitgenodigd. In de groepsraad wordt het beleid van de groep vastgesteld en worden besluiten genomen over het wel en wee van de groep. De groepsraad is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. 

Het Groepsbestuur wordt gevormd door:
Voorzitter: Martijn van Oorschot
Penningmeester: Lisanne Oosterhof – Verbunt (vice voorzitter)
Secretaris: Erwin Roelofs
Groepsbegeleiding : Cindy van Oorschot
Lid: Christel Smits
Lid: Bas van den Broek
Lid: Paul Smits
Lid: Simon van de Westerlo

Overige functies :

Vertrouwenspersonen:  Meggy Kanzler-Smits, Bas van de Voort
Magazijn: Anton Kanzler
Webmaster: Michel Bijnen

Het Groepsbestuur is te bereiken via:
groepssecretaris@scoutingmierlohout.nl 

Stichting Jeugdbelangen

Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door:
Voorzitter: Martijn van Oorschot
Secretaris: Erwin Roelofs
Penningmeester: Marlie Wintjes
Gebouwbeheer: Paul Smits

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement wordt elke twee jaar vastgesteld door de landelijke raad. De nu geldende versie is van december 2020. Bij het huishoudelijk reglement horen ook de appendices op het gebied van Spel, Scoutfit en gedragscode. Deze worden vastgesteld door het landelijk bestuur. Het huishoudelijk reglement, inclusief de appendices, vind je hier.

Statuten

De juridische basisregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten. Dit is het formele raamwerk voor een vereniging. De praktische uitwerking van die regels is beschreven in het huishoudelijk reglement. De statuten van de Vereniging Scouting Nederland zijn in 2015 vernieuwd, deze kun je hier vinden.